شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11640000 11850000 12:31:53 1395/11/02
2 11670000 11900000 10:37:38 1395/11/02
3 11700000 11900000 09:25:04 1395/11/02
4 11700000 11900000 10:15:42 1395/10/30
5 11750000 11930000 11:21:07 1395/10/29
6 11750000 11930000 11:19:55 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange