جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 12050000 12250000 10:16:43 1396/02/07
2 12050000 12250000 10:15:03 1396/02/07
3 12000000 12230000 08:59:57 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange