یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 15900000 16300000 11:41:26 1396/12/27
2 15900000 16250000 11:41:20 1396/12/27
3 15850000 16250000 11:32:21 1396/12/27
4 15850000 16200000 09:46:42 1396/12/27
5 15900000 16300000 08:57:01 1396/12/27
6 16100000 16500000 11:14:29 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange