جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 12060000 12200000 11:15:42 1396/05/25
2 12080000 12220000 12:39:24 1396/05/24
3 12080000 12220000 11:11:45 1396/05/24
4 12080000 12220000 11:11:11 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange