چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11820000 11980000 09:52:31 1395/12/03
2 11800000 11970000 08:38:31 1395/12/03
3 11800000 11970000 13:09:09 1395/12/01
4 11800000 12000000 09:06:39 1395/12/01
5 11800000 12000000 09:06:05 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange