دوشنبه - 2 مهر 1397

Monday - 24 September 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 1 مهر 1397
13:43 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10800000 11800000 11:53:21 1397/07/01
2 10800000 11650000 11:49:11 1397/07/01
3 10750000 11650000 09:58:45 1397/07/01
4 10650000 11500000 12:42:14 1397/06/31
5 10500000 11500000 10:29:38 1397/06/31
6 10700000 11600000 09:34:44 1397/06/31
7 10700000 11600000 09:28:48 1397/06/31

تبدیل نرخ ارز

money exchange