دوشنبه - 19 آذر 1397

Monday - 10 December 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 18 آذر 1397
15:14 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10400000 11700000 09:38:23 1397/09/18
2 10400000 11800000 10:51:52 1397/09/17
3 10400000 11800000 10:51:12 1397/09/17
4 10400000 11800000 10:50:57 1397/09/17

تبدیل نرخ ارز

money exchange