یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4800000 5100000 09:46:48 1396/12/27
2 4850000 5100000 11:14:56 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange