چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 3330000 3500000 12:22:37 1395/12/03
2 3330000 3480000 09:52:48 1395/12/03
3 3330000 3470000 08:38:34 1395/12/03
4 3330000 3470000 09:38:04 1395/12/02
5 3300000 3470000 14:56:45 1395/12/01
6 3300000 3450000 09:06:50 1395/12/01
7 3300000 3450000 09:06:35 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange