شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 3000000 3180000 09:23:29 1395/11/02
2 3030000 3200000 10:15:25 1395/10/30
3 303000 320000 10:15:14 1395/10/30
4 3030000 3200000 10:10:40 1395/10/30
5 3050000 3220000 11:41:25 1395/10/29
6 3050000 3200000 11:21:18 1395/10/29
7 3050000 3200000 11:20:06 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange