جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 28590 28830 11:40:48 1396/02/07
2 28690 28830 11:53:14 1396/02/06
3 28660 28800 08:36:30 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange