سه شنبه - 2 بهمن 1397

Tuesday - 22 January 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 2 بهمن 1397
14:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 84100 85300 10:48:50 1397/11/02
2 84100 85300 14:03:32 1397/11/01
3 83700 84450 12:41:38 1397/11/01
4 83300 83950 12:08:39 1397/11/01
5 82800 83550 11:20:16 1397/10/30
6 82750 83400 11:52:05 1397/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange