شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 29210 29480 09:02:36 1395/11/02
2 29210 29480 11:48:58 1395/10/29
3 29140 29500 09:47:55 1395/10/29
4 29100 29500 08:52:25 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange