چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 36400 36940 12:03:27 1396/10/26
2 36400 36880 11:54:41 1396/10/26
3 36100 36770 11:44:58 1396/10/26
4 36000 36770 12:42:36 1396/10/25
5 36000 36770 12:38:40 1396/10/25
6 35400 36440 11:59:19 1396/10/24
7 34900 35850 11:53:25 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange