یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 38000 38990 10:52:31 1396/12/26
2 38000 38990 12:26:11 1396/12/24
3 38300 39100 11:17:22 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange