سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 77100 78100 12:27:10 1397/05/30
2 76980 77950 11:49:52 1397/05/30
3 75500 76800 11:31:23 1397/05/30
4 75500 76800 11:53:27 1397/05/29
5 0 0 09:40:13 1397/05/29
6 76300 77700 11:44:21 1397/05/28
7 0 0 11:20:51 1397/05/28
8 78100 79300 11:55:05 1397/05/27
9 0 0 09:33:49 1397/05/27

تبدیل نرخ ارز

money exchange