جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 30250 30380 11:59:43 1396/05/26
2 30130 30380 12:03:54 1396/05/25
3 30130 30380 11:43:13 1396/05/25
4 30150 30390 08:32:52 1396/05/25
5 30150 30390 12:05:06 1396/05/24
6 30150 30400 11:55:34 1396/05/24
7 30320 30420 09:02:18 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange