سه شنبه - 2 بهمن 1397

Tuesday - 22 January 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 2 بهمن 1397
14:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 22150 22700 12:19:58 1397/11/02
2 22350 22850 10:46:22 1397/11/02
3 22000 22450 14:02:44 1397/11/01
4 21800 22100 12:41:57 1397/11/01
5 21650 21950 12:09:11 1397/11/01
6 21500 21600 11:21:24 1397/10/30
7 21280 21430 11:53:40 1397/10/29
8 20650 21600 09:09:06 1397/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange