یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 12600 13030 12:12:26 1396/12/27
2 12450 13030 12:12:21 1396/12/27
3 12450 12830 11:30:16 1396/12/27
4 12410 12790 10:06:42 1396/12/27
5 12410 12790 11:41:22 1396/12/26
6 12530 12860 12:26:26 1396/12/24
7 12320 12880 11:53:06 1396/12/24
8 12570 12890 11:13:52 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange