شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10350 10650 14:16:01 1395/11/02
2 10430 10670 12:04:41 1395/11/02
3 10350 10670 11:39:21 1395/10/30
4 10350 10670 11:31:46 1395/10/30
5 10580 10730 12:27:24 1395/10/29
6 10550 10730 12:02:20 1395/10/29
7 10560 10780 11:48:00 1395/10/29
8 10480 10690 08:52:43 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange