جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10580 10720 11:42:00 1396/02/07
2 10560 10660 11:46:47 1396/02/06
3 10570 10650 11:39:29 1396/02/06
4 10470 10590 08:36:47 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange