چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5370 5530 13:01:52 1396/10/26
2 5370 5530 11:54:05 1396/10/24
3 5370 5530 11:47:27 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange