شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4270 4350 08:53:07 1395/10/29
2 4270 4350 08:52:57 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange