سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10850 11330 11:50:58 1397/05/30
2 0 0 11:32:03 1397/05/30
3 0 0 11:31:36 1397/05/30
4 0 0 09:41:06 1397/05/29
5 10800 11300 11:47:00 1397/05/28
6 0 0 11:21:08 1397/05/28
7 10770 11200 11:52:01 1397/05/27

تبدیل نرخ ارز

money exchange