چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4220 4280 13:46:25 1395/12/03
2 4210 4270 08:37:37 1395/12/03
3 4210 4270 12:02:44 1395/12/02
4 4210 4300 12:00:58 1395/12/02
5 4220 4280 08:36:57 1395/12/02
6 4220 4280 11:57:22 1395/12/01
7 4230 4290 08:37:27 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange