جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4600 4700 12:09:04 1396/05/26
2 4620 4690 14:46:59 1396/05/25
3 4610 4650 13:09:38 1396/05/24
4 4610 4650 09:02:32 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange