پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 0 0 14:23:31 1396/07/26
2 0 0 12:25:13 1396/07/26
3 0 0 12:48:57 1396/07/25
4 0 0 13:10:43 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange