یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 0 0 11:47:10 1396/04/04
2 0 0 12:25:07 1396/04/03
3 0 0 12:24:51 1396/04/03
4 0 0 10:16:11 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange