دوشنبه - 19 آذر 1397

Monday - 10 December 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 18 آذر 1397
15:14 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 1 0 15:55:00 1397/09/17
2 1 0 14:06:39 1397/09/17
3 1 0 14:05:59 1397/09/17
4 0 0 14:04:09 1397/09/17

تبدیل نرخ ارز

money exchange