چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 0 0 12:21:00 1396/10/26
2 0 0 12:01:44 1396/10/26
3 0 0 11:41:59 1396/10/26
4 0 0 13:21:45 1396/10/25
5 0 0 13:34:10 1396/10/24
6 0 0 10:35:22 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange