دوشنبه - 2 مهر 1397

Monday - 24 September 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 1 مهر 1397
13:43 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 0 0 09:35:38 1397/06/31
2 0 0 09:35:23 1397/06/31
3 0 0 09:29:08 1397/06/31

تبدیل نرخ ارز

money exchange