چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 370 390 12:21:01 1396/10/26
2 370 390 12:01:45 1396/10/26
3 370 390 11:42:00 1396/10/26
4 370 390 13:21:46 1396/10/25
5 370 390 13:34:10 1396/10/24
6 370 390 10:35:23 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange