دوشنبه - 2 مهر 1397

Monday - 24 September 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 1 مهر 1397
13:43 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 143300 144200 12:10:24 1397/07/01
2 141500 142150 12:46:48 1397/06/31
3 141800 142650 11:36:03 1397/06/31
4 138000 138800 09:36:23 1397/06/31
5 138000 138800 09:35:47 1397/06/31
6 138000 138800 09:35:28 1397/06/31

تبدیل نرخ ارز

money exchange