یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 47540 47640 15:24:54 1396/12/27
2 47540 47640 11:23:03 1396/12/27
3 47690 47790 10:06:50 1396/12/27
4 47690 47790 11:15:15 1396/12/26
5 47940 48040 10:51:41 1396/12/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange