چهارشنبه - 5 تير 1398

Wednesday - 26 June 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 5 تير 1398
13:16 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 34900 35300 11:50:56 1398/04/04
2 34900 35300 12:02:49 1398/04/03
3 34900 35800 11:20:27 1398/04/02

تبدیل نرخ ارز

money exchange