پنجشنبه - 28 شهریور 1398

Thursday - 19 September 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 شهریور 1398
15:12 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 29500 29600 15:12:52 1398/06/27
2 29400 29500 11:48:38 1398/06/27
3 29750 29900 11:28:58 1398/06/27
4 29200 29600 14:17:59 1398/06/26
5 30100 30350 09:52:22 1398/06/26
6 30050 30350 09:24:06 1398/06/26
7 30050 30350 11:16:59 1398/06/25
8 30200 30400 10:34:04 1398/06/25

تبدیل نرخ ارز

money exchange