سه شنبه - 2 بهمن 1397

Tuesday - 22 January 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 2 بهمن 1397
14:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 31400 32000 10:48:18 1397/11/02
2 31100 31750 14:00:43 1397/11/01
3 31100 31750 14:00:38 1397/11/01
4 31110 31750 13:59:35 1397/11/01
5 30850 31300 12:42:29 1397/11/01
6 30850 31400 12:08:29 1397/11/01
7 30600 31000 11:22:13 1397/10/30
8 30360 30900 11:52:46 1397/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange