سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 27800 28600 12:24:56 1397/05/30
2 27600 28200 11:48:11 1397/05/30
3 0 0 11:38:27 1397/05/30
4 0 0 11:31:20 1397/05/30
5 0 0 09:40:07 1397/05/29
6 26800 27700 12:31:43 1397/05/28
7 0 0 11:20:47 1397/05/28
8 28200 29000 12:05:23 1397/05/27
9 0 0 09:33:44 1397/05/27

تبدیل نرخ ارز

money exchange