جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10230 10310 11:41:07 1396/02/07
2 10260 10330 11:50:20 1396/02/06
3 10230 10300 08:36:22 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange