جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10360 10420 12:02:51 1396/05/26
2 10350 10430 12:17:53 1396/05/25
3 10370 10480 11:47:16 1396/05/25
4 10370 10450 08:32:18 1396/05/25
5 10370 10450 13:55:26 1396/05/24
6 10370 10430 11:55:43 1396/05/24
7 10370 10420 09:01:56 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange