چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 10470 10550 13:48:18 1395/12/03
2 10470 10540 11:26:11 1395/12/03
3 10460 10540 09:38:42 1395/12/03
4 10460 10530 08:36:48 1395/12/03
5 10460 10530 11:58:41 1395/12/02
6 10470 10540 08:35:42 1395/12/02
7 10470 10540 11:40:29 1395/12/01
8 10480 10550 11:28:23 1395/12/01
9 10480 10560 08:36:37 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange