یکشنبه - 29 مهر 1397

Sunday - 21 October 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 28 مهر 1397
15:03 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 36400 37000 13:07:50 1397/07/28
2 36800 37130 09:05:15 1397/07/28
3 36800 37130 12:23:56 1397/07/26
4 36500 37150 11:58:58 1397/07/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange