آخرین آپدیت: {last_post} پیش

عدم تغییر تعداد ارز دولتی

تکذیب تغییر در سهمیه ارز مسافرتی


1390/09/26


بانک مرکزی تغییر دستور‌العمل فروش ارز مسافرتی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تکذیب برخی اخبار مبنی بر "کاهش 75 درصدی سهمیه ارز مسافرتی به 500 دلار"، اعلام کرد: آخرین تغییرات مربوط به فروش ارز مسافرتی به بخشنامه شماره 1022/60 مورخ 03/08/1390 مربوط می شود که بر اساس آن، نرخ ارز اختصاص یافته به مسافران از نرخ بانکی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال  تغییر یافته است.

بر این اساس، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثناء عراق و سوریه) یک بار در سال و به میزان 2000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها ، فروش ارز مسافرتی برای مسافرین هوایی کشورهای عراق و سوریه یک بار در سال به مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها، فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی ، ریلی و دریایی یکبار در سال به مبلغ 500 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یکبار در سال و به میزان 50 درصد مبالغ فوق است. ضمناً در کلیه موارد فوق ، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از بخشنامه مزبور تا کنون بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی در ارتباط با نحوه فروش ارز مسافرتی صادر نکرده است.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به صرافی ﮐـﺎﺝ می باشد.