شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11350000 11600000 09:25:02 1395/11/02
2 11350000 11600000 10:10:02 1395/10/30
3 11350000 11650000 11:19:56 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange