یکشنبه - 29 مهر 1397

Sunday - 21 October 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 28 مهر 1397
15:03 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 39000000 41000000 13:00:48 1397/07/28
2 390000000 41000000 13:00:43 1397/07/28
3 38500000 41000000 12:32:30 1397/07/28
4 38500000 41000000 10:43:57 1397/07/28
5 38500000 41000000 10:43:19 1397/07/28
6 39500000 41800000 09:06:14 1397/07/28
7 39500000 41800000 11:29:28 1397/07/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange