جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11670000 11850000 12:29:49 1396/05/26
2 11650000 11850000 11:26:13 1396/05/25
3 11620000 11850000 11:15:09 1396/05/25
4 11600000 11900000 12:39:24 1396/05/24
5 11600000 11900000 12:26:03 1396/05/24
6 11600000 11850000 11:11:43 1396/05/24
7 11600000 11850000 11:11:28 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange