چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6270000 6480000 12:22:27 1395/12/03
2 6270000 6470000 09:52:43 1395/12/03
3 6250000 6470000 08:38:33 1395/12/03
4 6250000 6470000 09:36:53 1395/12/02
5 6250000 6440000 09:06:42 1395/12/01
6 6250000 6440000 09:06:17 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange