یکشنبه - 29 مهر 1397

Sunday - 21 October 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 28 مهر 1397
15:03 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 20000000 21500000 13:00:08 1397/07/28
2 200000000 21500000 13:00:02 1397/07/28
3 19500000 21500000 10:44:04 1397/07/28
4 19500000 21500000 10:43:48 1397/07/28
5 20000000 22000000 09:06:22 1397/07/28
6 20000000 22000000 13:15:46 1397/07/26
7 20000000 21800000 11:29:53 1397/07/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange