سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 16500000 17800000 10:05:20 1397/05/30
2 16500000 17600000 09:49:20 1397/05/29
3 0 0 09:39:38 1397/05/29
4 16500000 17500000 12:04:45 1397/05/28
5 16300000 17500000 10:25:04 1397/05/28
6 16550000 17800000 10:02:19 1397/05/27
7 0 0 09:34:11 1397/05/27

تبدیل نرخ ارز

money exchange