یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 7700000 8000000 09:46:45 1396/12/27
2 7750000 8150000 09:08:39 1396/12/27
3 7800000 8200000 11:14:44 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange