یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6260000 6420000 11:47:07 1396/04/04
2 6260000 6420000 12:24:52 1396/04/03
3 6260000 6420000 12:24:49 1396/04/03
4 6260000 6420000 10:16:10 1396/04/03
5 6260000 6420000 10:03:30 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange