شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5870000 6050000 09:23:20 1395/11/02
2 5900000 6070000 10:10:26 1395/10/30
3 5900000 6100000 11:20:44 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange