جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6150000 6300000 11:16:04 1396/05/25
2 6150000 6330000 12:39:25 1396/05/24
3 6150000 6330000 11:11:46 1396/05/24
4 6150000 6330000 11:10:57 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange