شنبه - 2 بهمن 1395

Saturday - 21 January 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 2 بهمن 1395
15:30 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 38900 39150 09:02:39 1395/11/02
2 38900 39150 12:48:43 1395/10/29
3 39180 39550 08:52:36 1395/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange