جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 37950 38360 11:42:17 1396/02/07
2 37950 38330 12:10:00 1396/02/06
3 37950 38280 08:36:39 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange