چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 38450 38700 08:37:11 1395/12/03
2 38450 38700 13:03:59 1395/12/02
3 38700 38970 08:36:24 1395/12/02
4 38700 38970 08:36:51 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange