سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 106800 108500 11:54:54 1397/05/30
2 0 0 11:31:26 1397/05/30
3 0 0 09:40:19 1397/05/29
4 98500 102000 11:59:18 1397/05/28

تبدیل نرخ ارز

money exchange