جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 40100 40340 12:03:51 1396/05/26
2 39900 40350 12:04:37 1396/05/25
3 39900 40450 12:03:55 1396/05/25
4 39900 40350 09:04:37 1396/05/25
5 39900 40100 08:33:08 1396/05/25
6 39900 40100 12:39:22 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange