چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 45850 46700 12:42:49 1396/10/25
2 45850 46700 12:39:02 1396/10/25
3 44730 45150 11:53:35 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange