جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5930 6000 12:09:32 1396/05/26
2 5950 6010 08:33:17 1396/05/25
3 5950 6010 09:02:25 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange