جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5400 5470 11:41:45 1396/02/07
2 5390 5470 11:52:02 1396/02/06
3 5330 5410 08:36:56 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange