یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5510 5630 09:31:06 1396/04/04
2 5510 5630 11:38:09 1396/04/03
3 5520 5600 11:25:56 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange