یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 7800 8100 11:25:46 1396/12/27
2 7800 8100 14:54:58 1396/12/26
3 7800 8190 11:15:39 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange