چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6950 7100 12:43:23 1396/10/25
2 6950 7100 12:39:40 1396/10/25
3 7100 7240 11:53:55 1396/10/24
4 7100 7240 11:47:49 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange