یکشنبه - 29 مهر 1397

Sunday - 21 October 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 28 مهر 1397
15:03 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 19220 19750 09:05:23 1397/07/28
2 19220 19750 12:00:11 1397/07/26
3 19520 19850 11:59:18 1397/07/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange