پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6280 6340 11:54:43 1396/07/26
2 6260 6320 08:39:49 1396/07/26
3 6260 6320 11:56:32 1396/07/25
4 6210 6340 08:38:59 1396/07/25
5 6210 6340 08:50:42 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange