چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5360 5430 13:47:44 1395/12/03
2 5370 5430 08:37:50 1395/12/03
3 5370 5430 12:00:02 1395/12/02
4 5390 5450 08:36:46 1395/12/02
5 5390 5450 08:37:17 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange