چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5460 5590 13:01:58 1396/10/26
2 5460 5590 12:02:21 1396/10/26
3 5450 5540 12:43:35 1396/10/25
4 5450 5540 12:40:05 1396/10/25
5 5480 5600 11:47:12 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange