سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 11850 12330 11:52:16 1397/05/30
2 0 0 11:32:00 1397/05/30
3 0 0 11:31:39 1397/05/30

تبدیل نرخ ارز

money exchange