جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4300 4380 11:41:35 1396/02/07
2 4300 4370 11:51:38 1396/02/06
3 4290 4350 08:37:12 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange