چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4450 4540 13:47:18 1395/12/03
2 4440 4530 08:37:29 1395/12/03
3 4440 4530 12:03:52 1395/12/02
4 4430 4530 08:37:04 1395/12/02
5 4430 4530 11:58:59 1395/12/01
6 4450 4540 08:38:27 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange