جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 4690 4790 12:09:18 1396/05/26
2 4730 4790 14:47:47 1396/05/25
3 4720 4750 13:09:43 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange