پنجشنبه - 28 شهریور 1398

Thursday - 19 September 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 شهریور 1398
15:12 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت

تبدیل نرخ ارز

money exchange