پنجشنبه - 27 مهر 1396

Thursday - 19 October 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 27 مهر 1396
11:45 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 6260 6390 11:58:51 1396/07/25
2 62460 6390 11:58:45 1396/07/25
3 6240 6390 13:19:11 1396/07/24
4 6250 6390 13:19:05 1396/07/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange