سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 16000 16400 11:54:01 1397/05/30
2 0 0 11:31:46 1397/05/30
3 0 0 09:41:15 1397/05/29
4 14500 15400 11:57:47 1397/05/28

تبدیل نرخ ارز

money exchange