سه شنبه - 2 بهمن 1397

Tuesday - 22 January 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 2 بهمن 1397
14:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 16000 16700 11:17:51 1397/10/30
2 16000 16450 11:54:43 1397/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange