چهارشنبه - 4 اسفند 1395

Wednesday - 22 February 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 3 اسفند 1395
15:06 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 5610 5730 11:24:36 1395/12/03
2 5600 5750 08:38:08 1395/12/03
3 5600 5750 08:38:55 1395/12/01

تبدیل نرخ ارز

money exchange