چهارشنبه - 27 دى 1396

Wednesday - 17 January 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

چهارشنبه - 27 دى 1396
09:55 قبل از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 600 650 12:21:00 1396/10/26
2 600 650 12:01:45 1396/10/26
3 600 650 11:42:00 1396/10/26
4 600 650 13:21:45 1396/10/25
5 600 650 13:34:11 1396/10/24
6 600 650 10:35:21 1396/10/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange