یکشنبه - 4 تير 1396

Sunday - 25 June 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 4 تير 1396
12:59 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 490 570 11:47:10 1396/04/04
2 490 570 12:24:55 1396/04/03
3 490 570 12:24:52 1396/04/03
4 490 570 10:16:12 1396/04/03

تبدیل نرخ ارز

money exchange