یکشنبه - 5 خرداد 1398

Sunday - 26 May 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 4 خرداد 1398
14:32 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 100 110 11:30:32 1398/03/04

تبدیل نرخ ارز

money exchange