یکشنبه - 29 مهر 1397

Sunday - 21 October 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

شنبه - 28 مهر 1397
15:03 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 118 128 13:50:04 1397/07/28
2 119 128 13:49:50 1397/07/28
3 119 131 13:47:13 1397/07/28
4 120 134 13:46:26 1397/07/28
5 122 134 09:06:07 1397/07/28
6 122 134 09:19:00 1397/07/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange