یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 58470 58590 15:25:01 1396/12/27
2 58470 58590 11:39:14 1396/12/27
3 58440 58590 11:23:13 1396/12/27
4 58630 58780 11:56:24 1396/12/26
5 58550 58780 11:55:51 1396/12/26
6 58550 58700 10:51:49 1396/12/26

تبدیل نرخ ارز

money exchange