یکشنبه - 27 اسفند 1396

Sunday - 18 March 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 27 اسفند 1396
15:26 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 67200 68150 15:25:35 1396/12/27
2 67200 68150 11:26:14 1396/12/27
3 67200 68150 11:53:59 1396/12/26
4 67400 68530 10:51:57 1396/12/26
5 67400 68530 11:52:35 1396/12/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange