جمعه - 27 مرداد 1396

Friday - 18 August 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 26 مرداد 1396
12:29 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 48770 49260 12:03:02 1396/05/26
2 48800 49250 11:59:21 1396/05/26
3 49100 49350 11:54:54 1396/05/25
4 49100 49350 11:42:28 1396/05/25
5 49160 49390 11:42:12 1396/05/25
6 49160 49390 08:31:39 1396/05/25
7 49160 49390 12:13:52 1396/05/24
8 49130 49400 12:03:37 1396/05/24

تبدیل نرخ ارز

money exchange