سه شنبه - 2 بهمن 1397

Tuesday - 22 January 2019

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 2 بهمن 1397
14:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 145800 147900 10:48:45 1397/11/02
2 145800 147900 13:56:07 1397/11/01
3 145000 146800 12:45:27 1397/11/01
4 145000 146800 11:18:57 1397/10/30
5 143500 146000 13:01:49 1397/10/29
6 146000 148100 09:08:43 1397/10/29

تبدیل نرخ ارز

money exchange