سه شنبه - 30 مرداد 1397

Tuesday - 21 August 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

سه شنبه - 30 مرداد 1397
12:57 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 129000 137000 11:46:26 1397/05/30
2 0 0 11:38:38 1397/05/30
3 0 0 11:31:15 1397/05/30
4 0 0 09:39:58 1397/05/29
5 124000 133000 11:55:16 1397/05/28
6 0 0 09:33:33 1397/05/27

تبدیل نرخ ارز

money exchange