جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 47760 48250 11:40:16 1396/02/07
2 47850 48250 11:49:31 1396/02/06
3 47900 48250 11:47:27 1396/02/06
4 47700 47960 08:31:18 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange