دوشنبه - 2 مهر 1397

Monday - 24 September 2018

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

یکشنبه - 1 مهر 1397
13:43 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 109700 110800 12:11:26 1397/07/01
2 109200 110400 12:08:56 1397/07/01
3 109200 110400 11:38:58 1397/06/31
4 107900 108600 09:36:26 1397/06/31
5 107900 108600 09:35:33 1397/06/31

تبدیل نرخ ارز

money exchange