جمعه - 8 اردیبهشت 1396

Friday - 28 April 2017

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 7 اردیبهشت 1396
12:38 بعد از ظهر

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 28900 29050 11:40:33 1396/02/07
2 28810 28980 13:59:10 1396/02/06
3 28820 29000 12:49:19 1396/02/06
4 28820 28990 11:45:48 1396/02/06
5 29050 29250 08:31:29 1396/02/06

تبدیل نرخ ارز

money exchange